کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

هدف من از ایجاد این وبلاگ این بوده ک بتونم به داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد کمک کنم.09125646253

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد قزوین

نمونه کارنامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد قزوین در رشته مدیریت بازرگانی در سال 88

رتبه آخرین فرد قبول

رتبه داوطلب

بازاریابی

OR

مدیریت مالی

اقتصاد کلان

اقتصاد خرد

تئوری های مدیریت

آمار

ریاضی

زبان

22

8

11.7

21.7

30

65

50

55

11.7

75

36.7

22

34

0

18.3

27

67

47

70

40

0

11.7

22

38

- 2  

25

20

80

68

30

10

45

22

22

2

33

25.1

36.7

90

44.3

68

40.1

68

44.1

22

79

7

12

32

25

-2

42

0

0

10

 نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد قزوین دررشته مدیریت صنعتی در سال 88 

رتبه آخرین فرد قبول

رتبه داوطلب

مدیریت تولید

or

اقتصاد کلان

اقتصاد خرد

تئوری های مدیریت

آمار

ریاضی

زبان

30

42

25

11.7

0

0

21.6

5

16.7

50

30

15

27

38

54

53

49

0

15

61

30

4

53

39

68

55

60

45

80

50

30

88

3

0

57

25

33

 0   

10

22

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد قزوین در رشته مدیریت دولتی 88

رتبه آخرین فرد قبول

رتبه داوطلب

حسابداری دولتی

بودجه

اقتصاد کلان

اقتصاد خرد

تئوری های مدیریت

آمار

ریاضی

زبان

25

19

48

45

25

32

55

18

- 8

65

25

40

28.1

0

35

25

40

0

0

75

25

5

39.5

39.8

53

47

75

45

35

45

25

89

0

0

73

22

33

0

0

14

 

 

 نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد قزوین در رشته مدیریت آجرایی ۸۸

جی مت

دانش مسائل روز

متون

تئوری مدیریت

زبان عمومی

رتبه

واحد انتخابی

71.7

30

45

60

45

20

قزوین

65

51

47.6

43.3

48

17

قزوین

54

64

33

60

67

1

قزوین

10

40

40

82

20

74

قزوین

شایان ذکر است که در تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در رشته مدیریت بازرگانی تا رتبه 44 و در رشته مدیریت صنعتی تا رتبه 60 و در رشته مدیریت دولتی تا رتبه 50 و در مورد رشته مدیریت اجرایی تا رتبه ۵۰در واحد قزوین قبول شده اند

 

تاریخ ارسال: چهارشنبه 16 آذر‌ماه سال 1390 ساعت 19:01 | نویسنده: محمد | چاپ مطلب 0 نظر