کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

هدف من از ایجاد این وبلاگ این بوده ک بتونم به داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد کمک کنم.09125646253

منابع پیشنهادی برای کنکور کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه آزاد

توجه: رشته مدیریت بازرگانی به 7 شکل در دانشگاه آزاد ارائه می شود. اول، تحت عنوان کلی مدیریت بازرگانی، دوم، با گرایش مدیریت مالی، سوم با گرایش مدیریت بیمه، چهارم با گرایش مدیریت تحول، پنجم با گرایش بازاریابی، ششم با گرایش بازاریابی بین الملل و هفتم با گرایش بازرگانی داخلی. به توضیحات مقابل عنوان هر درس توجه نمایید 

بیشتر منابعی که با علامت ستاره مشخص شده اند توصیه می شود

ردیف

نام کتاب

مولف - مترجم

ناشر

زبان تخصصی انگلیسی (کلیه گرایشها)

1

1000 سوال چندجوابی منتخب کارشناسی ارشد رشته های مدیریت *داور ونوسانتشارات نگاه دانش

2

زبان تخصصی مدیریت (با تأکید بر استراتژیهای درک مطلب) *محمدرضا ناصرزاده - یاشار دهدشتیانتشارات نگاه دانش

3

فرهنگ فراگیری دانش مدیریت *

پاتریک مانتانا – ترجمه سهراب خلیلی شورینی

انتشارات یادواره کتاب

4

زبان تخصصی کارشناسی ارشد *

آرمان اشراقی

انتشارات نگاه دانش

5متون تخصصی مدیریت به زبان انگلیسی*استونر- فریمن- برگزیده حسن اسماعیل پور و آرمان اشراقیانتشارات نگاه دانش
6

Management (A Global Perspective) 10th edition

Koontz and Weihrich

 
7زبان تخصصی مدیریت (مقدماتی و پیشرفته)داور ونوسانتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
8زبان عمومیمحمدرضا ناصرزاده - یاشار دهدشتیانتشارات نگاه دانش
9زبان عمومی کارشناسی ارشدآرمان اشراقیانتشارات نگاه دانش
10

Management (6th Edition)

S.P.Robbins & M.Coulter

 
11زبان تخصصی مدیریت (GMAT)داور ونوس - پگاه شاپوریانتشارات نگاه دانش

تئوریهای مدیریت (کلیه گرایشها)

1

اصول و مبانی مدیریت *

عبدالله جاسبی

معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی

2

سازمان و مدیریت *رضا نجف بیگیمعاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی
3

تئوریها و فرآیند مدیریت *

هربرت جی هیکس - ترجمه سهراب خلیلی شورینی

انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی
4

مدیریت عمومی *

مهدی الوانی

نشر نی

5

مبانی سازمان و مدیریت *

علی رضائیان

انتشارات سمت

4

مبانی مدیریت رفتار سازمانی *

علی رضائیان

انتشارات سمت

6

مدیریت منابع انسانی *

اسفندیار سعادت

انتشارات سمت

7

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم *

علی رضائیان

انتشارات سمت

 

 

 

 

9

مجموعه سوالات طبقه بندی شده کنکور کارشناسی ارشد تئوریهای مدیریت

داور ونوس و مهرداد پرچ

انتشارات مهربان نشر

10

مبانی تئوری و طراحی سازمان

ریچارد ال دفت - ترجمه پارسائیان و اعرابی

انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی

11

مروری بر تئوریها و اصول مدیریت

علیرضا امیرکبیری

انتشارات نگاه دانش

12

مدیریت (جلد اول و دوم)

استونر، فریمن، گیلبرت (سیدمحمد اعرابی و علی پارساییان )

دفتر پژوهشهای فرهنگی

13

تئوری سازمان: ساختار و طرح سازمانی

استیفن رابینز - ترجمه الوانی و دانائی فرد

انتشارات صفار - اشراقی

14

مبانی رفتار سازمانی

استیفن رابینز - ترجمه اعرابی و پارساییان

انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی

15مدیریت (نظریه و عمل)کریم حمدی - اسماعیل کاوسیدانشگاه آزاد- واحد علوم تحقیقات تهران

16

تئوریهای مدیریت

سید اباذر نورحسینی - احمد صداقت

انتشارات آزاده (راهیان ارشد)

اقتصاد خرد و کلان (کلیه گرایشها)

1

اقتصاد خرد *

محسن نظری

انتشارات نگاه دانش

2

اقتصاد کلان *

محسن نظری

انتشارات نگاه دانش

3

مقدمه ای بر تحلیلهای اقتصاد خرد *

مهدی تقوی

دانشگاه آزاد

4اصول علم اقتصاد 2 (اقتصاد کلان ) *

مهدی تقوی

انتشارات دانشگاه پیام نور

5

2000 سوال چهار گزینه ای اقتصاد خرد

محسن نظری

انتشارات نگاه دانش

6

2000 سوال چهارگزینه ای اقتصادکلان

محسن نظری

انتشارات نگاه دانش

7

مقدمه‏ ای بر اقتصاد خرد

هاشم نیکومرام ـ علیرضا اقبالی

دانشگاه آزاد- واحد علوم تحقیقات تهران

8

مجموعه سوالات چهارگزینه ای اقتصاد کلان

تیمور رحمانی

انتشارات ترمه

9

تئوری اقتصاد کلان

محمود روزبهان

نشر تابان

10

تئوری و مسائل اقتصاد خرد

دومنیک سالواتوره - ترجمه حمیدرضا ارباب

نشر نی

روش تحقیق (کلیه گرایشها)

1

روش تحقیق در مدیریت*

غلامرضا خاکیانتشارات بازتاب

2

روش تحقیق در علوم رفتاری*زهره سرمد، عباس بازرگان و الهه حجازیموسسه نشر آگه

3

روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی*علی دلاورانتشارات دانشگاه پیام نور یا ویرایش

4

روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامعحسن دانایی فرد، سیدمهدی الوانی و عادل آذرانتشارات صفار

5

روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامعحسن دانایی فرد، سیدمهدی الوانی و عادل آذرانتشارات صفار

6

مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانیمحمدرضا حافظ نیاانتشارات سمت

آمار (کلیه گرایشها)

1مفاهیم اساسی آمار (3جلد) – بخش 1و2وتکمیلی *

علی مدنی

دانشگاه آزاد- واحد علوم تحقیقات تهران
2مبانی استنتاج آماری *علی مدنیدانشگاه آزاد- واحد علوم تحقیقات تهران
3آمار و احتمال در مدیریت و اقتصاد *مهدی صفاری، فریده حق شناس، منیژه هادی نژادنشر آوای نور
4آمار و احتمال *جلیل جلیلی خشنود، ابوالقاسم مرآتانتشارات نگاه دانش نوین

5

آمار و کاربرد آن در مدیریت

اکبر عالم تبریز – مریم بهرامی

انتشارات پلیکان (تست قرمز)

6

آمار و کاربرد آن در مدیریت (2جلد)

عادل آذر - مومنی

انتشارات سمت

7

آمار و احتمال

هادی رنجبران

نشر کتاب دانشگاهی

8

آمار و احتمال

محسن طورانی

زیتون سبز

9

درس و کنکور آمار و کاربرد آن در مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و حسابداری

مسعود نیکوکار

گسترش علوم پایه

10

آمار کاربردی

وحید ناصحی فر و دیگران

نشر ترمه

مدیریت مالی (فقط گرایشهای مدیریت بازرگانی، مدیریت مالی و مدیریت بیمه)

1مبانی مدیریت مالی - جلد 1و2 *فریدون رهنمای رودپشتی، هاشم نیکومرام، فرشاد هیبتیانتشارات ترمه

2

مدیریت مالی - جلد 1و2 *

ریموند پی.نوو - ترجمه جهانخانی و پارسائیان

انتشارات سمت

3مدیریت مالی *رضا شباهنگسازمان حسابرسی

4

مدیریت مالی *

رضا تهرانی

انتشارات نگاه دانش

5

مدیریت مالی (اصول، مفاهیم، کاربردها)

حسن قالیباف اصل

انتشارات پوران پژوهش

6مجموعه مباحث و مطالب مدیریت مالی 1 و 2: به انضمام سوالات آمادگی ورود به مقطع کارشناسی ارشد دانشگاههای آزاد اسلامی و دولتیفریدون رهنمای رودپشتی - غلامرضا زمردیانشهرآشوب

7

مدیریت مالی

علی اسدالهی فام، سیدسعید میرواحدی

انتشارات فراآموزش (مدرسان شریف)

مدیریت بازاریابی (فقط گرایشهای مدیریت بازرگانی، بازاریابی، بازاریابی بین الملل و بازرگانی داخلی)

1

اصول بازاریابی*

فیلیپ کاتلر - ترجمه بهمن فروزنده

نشر آموخته
2

مدیریت بازاریابی *

روستا، ونوس، ابراهیمی

انتشارات سمت

3

بازاریابی: خلاصه درس و تست های طبقه بندی شده بر اساس کتاب اصول بازاریابی کاتلر

داور ونوس، مهرداد پرچ، بهمن فروزنده

نشر آموخته

4

فیلیپ کاتلر به سوالات تخصصی شما در بازاریابی پاسخ می دهد

کامبیز حیدرزاده - رضا رادفر

کساکاوش

5

بازاریابی (مدیریت بازار) - نکته و تست

شاهرخ افلاکی

انتشارات کیومرث

6

اینکوترمز 2000

مسعود طارم سری

موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

 

 

 

رفتار سازمانی و منابع انسانی (فقط گرایشهای مدیریت بازرگانی و مدیریت تحول)

1

مبانی مدیریت رفتار سازمانی *

علی رضائیان

انتشارات سمت

2

مدیریت منابع انسانی *

اسفندیار سعادت

انتشارات سمت

3

مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار *

ناصر میر سپاسی

نشر کتابسرا - میر

4رفتار سازمانی *

مورهد و گریفن (سیدمهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده )

انتشارات مروارید

5کتابها و جزوات رفتار سازمانیمهدی ایران نژاد پاریزیدانشگاه آزاد
6

مبانی رفتار سازمانی

استیفن رابینز (قاسم کبیری، ناصر اشتری، فریبا نوری مجد)

انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی

7

مبانی رفتار سازمانی

استیفن رابینز - ترجمه اعرابی و پارساییان

انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی

8رفتار سازمانیکریم حمدی - مصطفی عبدیدانشگاه آزاد- واحد علوم تحقیقات تهران
9

مدیریت رفتار سازمانی

هرسی و بلانچارد - ترجمه علی علاقه بند

انتشارات امیرکبیر

10مدیریت منابع انسانیسید حسین ابطحیانتشارات دانشگاه پیام نور
11راهبرد منابع انسانیآشوک چاندا، چیلپا کابرا - ترجمه حاجی کریمی و رنگریزشرکت چاپ و نشر بازرگانی
12مدیریت منابع انسانی (نگرشی نظام گرا)ناصر میرسپاسی 

 

 

 

 

کلیه دروس

1

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مدیریت بازرگانی

گروه مولفان

انتشارات کتابخانه فرهنگ

2

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مدیریت – جلد اول – قسمت اول – سال 74 تا 84 (دروس عمومی

گروه مولفان

انتشارات نگاه دانش

3

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مدیریت – جلد اول – قسمت دوم – سال 84 تا 89 (دروس عمومی

گروه مولفان

انتشارات نگاه دانش

4

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مدیریت – جلد دوم (دروس تخصصی ) 89-74

گروه مولفان

انتشارات نگاه دانش

5

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت – جلد اول (دروس عمومی)

گروه مولفان

انتشارات نگاه دانش

6

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت – جلد دوم (دروس تخصصی)

گروه مولفان

انتشارات نگاه دانش

تاریخ ارسال: چهارشنبه 16 آذر‌ماه سال 1390 ساعت 22:01 | نویسنده: محمد | چاپ مطلب 1 نظر